isbat

isbat
is. <ər.> Sübut; əsaslandırma, sübut etmə. Ey Füzuli, mən qənaət mülkünün sultanıyam; Səltənət isbatı əynimdə pəlasifəqr bəs. F.. Tez verəsən bu sözlərin isbatın: Nədəndi binası abi-həyatın? A. Ə.. İsbat etmək (eləmək) – sübut etmək. Yalanı kürsüyə mindirir qəni; Ac eyləyə bilməz doğrunu isbat. Q. Z.. İndi cəmi qəzetlər başlayıblar sultanın vətəninə göstərdiyi düşmənçiliyi isbat eləməyə. C. M.. Çox ömr eləyib, çox da hünər etmişəm isbat; Bu dari-cahanda. M. Ə. S.. İsbat olmaq – sübut olmaq, sübuta yetmək. İsbat olunmaq – sübut olunmaq. İsbata yetirmək – sübut etmək, qəbul etdirməyə çalışmaq. . . <Xanpəri> dəlil-sübut gətirir, dediklərini isbata yetirir, sözlərini doğruluğa çıxarırdı. Ə. Vəl.. İsbata keçməmək – sübuta yetməmək, sübut edilə bilməmək, qəbul olunmamaq. Ərzə verdik keçən qubernatə; Keçmədi, heyf, ərzə isbatə. S. Ə. Ş.. İsbati-vücud köhn. – varlıq, varlığını göstərmə, mövcud olduğunu göstərmək üçün bir yerdə görünmə. <Fərhad:> Bəli, doğrudan da sizin isbati-vücudunuzla daha da gözəlləşən təbiət mütləq məni ah çəkməyə məcbur etdi. C. C.. İsbativücud etmək köhn. – şəxsən olmaq, iştirak etmək. Hər bir ziyafətdə Mirzə Səfər isbativücud edərdi. Ə. H.. Qarabağ pambıq bəylərinin, demək olar ki, hamısı bu məclisdə isbati-vücud edirdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • isbât — (A.) [ تﺎﺒﺛا ] kanıtlama. ♦ isbât ı vücûd etmek bir yerde bulunmak, varlığını göstermek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • isbat — ə. 1) sübut etmə, təsdiq etmə; 2) dəlil, sübut. İsbativücud özünü təsdiqləmə; iştirak etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İSBAT — Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek. * Sabit ve muhkem kılmak. * Bâki ve pâyidar eylemek. * Delil. Bürhan. Şâhit. (Bak: İman ı bil âhiret …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • isbat — şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma …   Hukuk Sözlüğü

  • İSBAT-I HÜNER — Maharet ve hüner gösterme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSBAT-I VÜCUD — Hazır bulunma. Varlığını gösterme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEVH-İ MAHV VE İSBAT — Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • müstədəll — ə. isbat olunmuş, sübut edilmiş, dəlil gətirilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MÜSBET — İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan. * Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu. * Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SENED-İ MÜSBİT — İsbat edici senet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”